Fragment uit het electronisch essay voor de Groene Amsterdammer. "Elke mening telt, Telt elke mening? "Winnaar van de Martin van Amerongen publieksprijs.


Onze inzending is een eerbetoon aan de politieke filosofe Hannah Arendt. Democratie bestaat volgens Arendt alleen bij gratie van verschil, van conflicterende meningen en overtuigingen. Alleen deze kunnen de pluraliteit, waarop de democratie gegrondvest is, waarborgen.
Die verschillen lijken in deze tijden niet erg gewaardeerd te worden. De tegenstellingen tussen de politieke partijen verdwijnen, waardoor de burgers zich meer gaan afkeren van de politiek. De debatten worden eenzijdiger, de economie en het file-probleem lijken nog de enige zorgen van politici te zijn. Zij die een sterk afwijkende visie of conflicterende mening hebben, worden minder gehoord.

Als de democratie vanwege toenemende politieke onverschilligheid en de afkalving van een pluraliteit van meningen bedreigd wordt, zo laat ons filmpje zien, ontstaat er wat Arendt 'wereldloosheid' noemt, dat wil zeggen de verdwijning van een gemeenschappelijke wereld. Dan, zo leert de geschiedenis, is het vaak alleen nog een kwestie van wachten op de rattenvanger die de burgers verleidt zichzelf in een politieke afgrond te storten....